โปรโมชั่น สำหรับระบบ VOUCHER

วิธีตั้งค่าโปรโมชั่น (ส่วนลด) :-

การเลือกรูปแบบการตั้งค่าโปรโมชั่นมี 2 รูปแบบ ดังนี้:-
1. เลือก General:ใช้งานโปรโมชั่นพื้นฐานของตะกร้าสินค้า
2. เลือก Coupon: ใช้งานโปรโมชั่นรูปแบบโค้ดส่วนลด

.............................................

กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มโปรโมชั่น เพื่อสร้างโปรโมชั่น จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา แบ่งเป็น 4 แถบ


​​​​​​​1.ตั้งค่ารูปแบบ เลือก General ใช้งานโปรโมชั่นพื้นฐาน :-

1.1 แถบ "บทนำ": แถบกรอกรายละเอียดของโปรโมชั่น

          1) ชื่อ : ตั้งชื่อโปรโมชั่น
          2) คำอธิบายสั้นๆ: ช่องกรอกรายละเอียดโปรโมชั่นแบบย่อ
          3) ประเภทส่วนลด: เลือก General:เพื่อใช้งานโปรโมชั่นพื้นฐาน


          4) ลำดับความสำคัญ: เรียงความสำคัญของโปรโมชั่นที่มีเงื่อนโปรโมชั่นซ้อนทับกัน ใช้ร่วมกับข้อ 5) หยุดกฏอื่นๆ
             
              เช่น โปรโมชั่น 1 ซื้อสินค้าแบรนด์ A ครบ 2 ชิ้นขึ้นไป ลด 30% แต่ โปรโมชั่น 2 ซื้อสินค้าแบรนด์ A 1 ลด 10%
             
              หากไม่ต้องการให้โปรโมชั่นซ้อนทับกัน ต้องใส่เลขลำดับความสำคัญ "1" ที่ โปรโมชั่น 1 และใส่เลขลำดับความสำคัญ "2" ที่ โปรโมชั่น 2
              และปรับข้อ 5) หยุดกฏอื่นๆ เป็น "Yes" ที่โปรโมชั่น 1 ด้วย
        
              *การใส่เลขลำดับความสำคัญ "1" ที่ โปรโมชั่น 1 เพราะเป็นโปรโมชั่นที่มูลค่ามากกว่า
              (ใส่ตัวเลขในการกำหนดความสำคัญ เช่น 1, 2, 3 เป็นต้น)

          5) หยุดกฏอื่นๆ: เลือกเงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่นเมื่อทับซ้อนโปรโมชั่นอื่นๆ
               เช่น สินค้าในโปรโมชั่น A มีอยู่ในโปรโมชัน B
               - เลือก Yes:หยุดใช้งานโปรโมชั่นนี้ถ้าทับซ้อนกับโปรโมชั่นอื่น
               - เลือก NO: ให้โปรโมชั่นใช้งานทับซ้อนกับโปรโมชั่นอื่นได้

          6) สถานะ: เลือกสถานะในการใช้โปรโมชั่น
                - Active:เปิดการใช้งานโปรโมชั่น
                - Hidden:ซ่อนใช้งานโปรโมชั่น
                - Disable:ปิดการใช้งานโปรโมชัน

 

          7) ระยะเวลาที่ใช้ได้: เลือก ปิด/เปิด การใช้งานโปรโมชั่นแบบจำกัดระยะเวลา
               7.1) เลือก NO: ไม่จำกัดระยะเวลาของการใช้โปรโมชั้่นที่ตั้งไว้
               7.2) เลือก Yes: เปิดช่วงเวลาการใช้งานโปรโมชั่นที่ตั้งไว้
                      - Avaliable From: ระบุวันเริ่มการใช้งานโปรโมชั่น
                      - Avaliable Till: ระบุวันสิ้นสุดการใช้งานโปรโมชั่น

 

1.2 แถบ "เงื่อนไข" กำหนดเงื่อนไขในการตั้งค่าโปรโมชั่น มีทั้งหมด 5 เงื่อนไขให้เลือก :

Price: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่น ตามราคา :-
         - ประเภทราคา: เลือกสัญลักษณ์ เช่น มากกว่า ใช้ "<" หรือ เท่ากับ "==" เป็นต้น 
         - มูลค่า : กรอกราคาที่ทำโปรโมชั่น (ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น)

 

Product: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่น ตามสินค้า :-
- กดปุ่ม"เพิ่มรายการ" เพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการร่วมโปรโมชั่น และกรอกจำนวนสต็อกสินค้า กับราคาสินค้า

Once Per Customer: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับ 1 User/ ใช้งานได้ 1 ครั้ง
- เลือก Yes ใช้เงื่อนไขนี้
- เลือก NO ไม่ใช้เงื่อนไขนี้

 

Group: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นตามกลุ่ม (จะต้องมีการตั้งค่า การแบ่งกลุ่มสมาชิกที่ระบบผู้ใช้งานก่อนการใช้เงื่อนไขนี้)


​​​​​​​
​​​​​​​1.3 แถบ "ไม่รวม" : เลือกรายการสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นตามการตั้่งค่าแถบ "เงื่อนไข"
เช่น ตั้งเงื่อนไขตามราคา ซื้อสินค้ามากกว่า 500 บาทจะได้รับส่วนลด 50 บาท ยกเว้นสินค้า A ที่เพิ่มจากแถบ"ไม่รวม" จะไม่ได้ลด 50 บาท
​​​​​​​

 

1.4 แถบ "โบนัส" : เลือกรูปแบบการให้ส่วนลดกับการใช้โปรโมชั่น มีทั้งหมด 3 รูปแบบ

 

Free Shipping : ให้ส่วนลดรูปแบบ ฟรีค่าขนส่ง
- เลือกขนส่งในการจัดส่งฟรี ( จะต้องมีการตั้งค่า ที่ระบบการขนส่ง ก่อนการใช้เงื่อนไขนี้)

​​​​​​​

 

Order Discount : ให้ส่วนลดรูปแบบลดราคา สามารถเลือกได้ตามประเภทราคา และใส่จำนวน % หรือจำนวนเงิน ตามที่ต้องการ
- By Percentage: ให้ส่วนลดเป็น %
- By Fixed : ให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​Free Product : ให้ส่วนลดโดยการฟรีสินค้า
- กด "เพิ่มรายการ" เพื่อเลือกสินค้าในการฟรี พร้อมใส่ จำนวนสต็อกสินค้าและราคาสินค้า 

 

 

2.ตั้งค่ารูปแบบ เลือก Coupon ใช้งานโปรโมชั่นรูปแบบโค้ดส่วนลด :-​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​1) แถบ "บทนำ" ตำแหน่งประเภทส่วนลด: เลือก Coupon :เ พื่อใช้งานโปรโมชั่นรูปแบบโค้ดส่วนลด
​​​​​​​2) จะมีการแสดงแถบ "โค้ดส่วนลด" เพิ่มเติมเพื่อให้ทำการตั้งค่าโค้ดส่วนลด

ต้องการเพิ่มโค้ดส่วนลด ให้คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มโค้ดส่วนลด" 

การตั้งค่า "โค้ดส่วนลด"  จัดทำได้  2 รุปแบบดังนี้:-

​​​​​​​1. การตั้งชื่อโค้ดส่วนลดเอง หรือ  "Manual" 
​​​​​​​    - ประเภทส่วนลด : ทำการเลือก "manual"
    - โค้ด : ตั้งรหัสโค้ดส่วนลด
    - จำนวนการใช้ต่อครั้่ง: ตั้งสิทธิ์ในการใช้งานต่อครั้งของโค้ดส่วนลดนี้

 

 

2. การตั้งชื่อโค้ดส่วนลดให้ทางระบบสุ่มตัวเลขโค้ดส่วนลด และจำนวนโค้ดส่วนลด แบบ  "Auto" 
​​​​​​​    - ประเภทส่วนลด : ทำการเลือก "auto"
    - ตัวอักษรนำหน้า : ใส่ตัวอักษรเพื่อให้นำหน้าตัวเลขโค้ดส่วนลดที่ระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ
    - จำนวนการใช้ต่อครั้่ง: ตั้งสิทธิ์ในการใช้งานต่อครั้งของโค้ดส่วนลดนี้
    - จำนวนหลักของโค้ด:เลือกจำนวนหลักที่ตามหลัง ตัวอักษรนำหน้า (ในระบบจะมี 4 หลัก)
       เช่น ตัวอักษรนำหน้า A เมื่อเซตจำนวนหลักของโค้ด 4 หลักของตัวเลข โค้ดที่จะได้รับอาจเป็น A8123 
    - จำนวนโค้ดที่สร้าง : ส่วนนี้จะต่อเนื่องกับ "จำนวนหลักของโค้ด" หากเลือก 3 โค้ด จากตัวอย่างเดิมจะได้
​​​​​​​      โค้ดสุ่มตัวเลขตามหลังตัวอักษร 3 โค้ดทันที โค้ดที่รับจะเพิ่มเติมเป็น A8123,A8256,A8569 

 

*สามารถตั้งการใช้โปรโมชั่น ได้ดังนี้

1. สั่งซื้อครบ .... บาท ส่งฟรี และระบุวิธีการจัดส่งได้ (Basic)
    เช่น สั่งซื้อ 2000 บาท ส่ง EMS ฟรี

2. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน % (Basic)
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 10%

3. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวนเงิน (Basic)
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 100 บาท

4. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน % ยกเว้น สินค้าบางรายการ 
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 10% ยกเว้น สินค้า A, สินค้า B, สินค้า C

5. ใช้คูปองเป็นส่วนลด  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวนเงิน 
     เช่น คูปอง ส่วนลด 100 บาท ใช้ได้คนละครั้ง ระยะเวลา 1 เดือน
 

**หากลูกค้าต้องการระบบ โปรโมชั่นที่ซับซ้อนกว่านี้ สามารถเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่ารองรับการทำงานไหม**

 

ตัวอย่างการตั้งค่าทั้ง 8 แบบ

1. สั่งซื้อครบ .... บาท ส่งฟรี และระบุวิธีการจัดส่งได้
    เช่น สั่งซื้อ 2000 บาท ส่ง EMS ฟรี

 

2. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน % 
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 10%

 

3. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวนเงิน 
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 100 บาท

 

4. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน % ยกเว้น สินค้าบางรายการ 
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 10% ยกเว้น สินค้า A, สินค้า B, สินค้า C

 

5.  ใช้คูปองเป็นส่วนลด  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวนเงิน 
     เช่น คูปอง ส่วนลด 100 บาท ใช้ได้คนละครั้ง ระยะเวลา 1 เดือน

​​​​​​​
*การทำงานของระบบโปรโมชั่นจะเรียงลำดับการคำนวนดังนี้
  1. นำโปรโมชั่นไปคำนวนกับยอดสั่งซื้อก่อน ผลลัพธ์ที่ได้ค่อยนำไปคำนวนกับคูปองอีกที (ถ้ามี)
  2. นำโปรโมชั่นไปคำนวนกับยอดสั่งซื้อก่อน ผลลัพธ์ที่ได้ค่อยนำไปคำนวนกับโปรโมชั่นถัดไป (เรียงลำดับโปรโมชั่น "ตามลำดับความสำคัญ" ของแต่ละโปรโมชั่น)

เช่น สั่งซื้อครบ .... บาท ลดเป็นจำนวน % และใช้คูปองเป็นส่วนลดเพิ่มได้  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวน %  ได้ เช่น สั่งซื้อ ครบ 3000 ลด 10%. แล้วถ้าใช้คูปองลดเพิ่ม 5 %

  1) นำยอดสั่งซื้อ 3,000 ไปลด 10% ได้ผลลัพธ์คือ 2,700
  2) หลังจากนั้นนำยอด 2,700 ไปลดกับ 5% จะได้ยอดสุทธิคือ 2,565
​​​​​​​