อิสระที่แท้จริง….ของอาชีพอิสระ

คนทุกคนย่อมปรารถนาจะทำในสิ่งที่ตนรักและถนัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานหาเลี้ยงชีพที่ต้องใช้เวลาเกือบตลอดทั้งวัน ยาวนานกว่าค่อนชีวิต หลายๆคนจึงยอมละทิ้งความมั่นคงจากการทำงานประจำ หันหลังให้กับชีวิตการทำงานแปดชั่วโมง เข้าออกต้องตอกบัตร หันหน้าเข้าสู่การทำอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์ (Freelance) ทำในสิ่งที่ตนรักและถนัด

            อาชีพอิสระ มีหลากประเภท ที่เด่นๆ เห็นจะเป็นการขายตรง เป็นศิลปิน เป็นนักเขียน เปิดธุรกิจเล็กๆ ขายของออนไลน์ เป็นนักเล่นหุ้น และอีกมากมายตามแต่ความชอบ ความถนัด แม้การทำงานแบบนี้จะหลุดจากวงจรชีวิตที่จำกัดไปด้วยกฏระเบียบและกรอบเวลา  แต่หลายๆ คนก็ไม่ได้รับอิสระจากอาชีพอิสระอย่างแท้จริง เช่น ต้องเฝ้าหน้าจอดูตลาดหุ้นตั้งแต่เช้ายันค่ำ ต้องวิ่งวุ่นพบลูกค้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ต้องอยู่เฝ้าหน้าร้านไม่มีเวลาแม้จะทำธุระส่วนตัวเพราะกลัวลูกค้ามาแล้วไม่พบ เป็นต้น ซ้ำร้ายภายใต้ความวุ่นวายดังกล่าว ยังแฝงไปด้วยความกดดันจากรายได้ที่อาจเข้ามาไม่สม่ำเสมอ และไม่มีความมั่นคงในแง่ของสวัสดิการ
 

ที่มา http://visual.ly/how-start-successful-career-freelancer

            อาชีพอิสระแม้จะดูเป็นชีวิตในฝัน แต่อาจเป็นฝันร้ายหากขาดทักษะและการบริหารงานที่ดี ดังนั้นก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นฟรีแลนซ์ ลองถามใจ ดูความพร้อมของตนเองให้ดีว่ามีความพร้อมเพียงใด? เริ่มจากต้องรักในสิ่งที่จะทำ เพราะการทำอะไรก็ตามหากเริ่มต้นด้วยความรักแล้ว ย่อมเป็นพลังให้เกิดความเพียรพยายามและหาหนทางทำในสิ่งนั้นๆ ให้สำเร็จจนได้ สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท 4 ที่ยกเอา “ฉันทะ” ความรักในงานที่ทำ มาเป็นคุณลำดับแรก สิ่งถัดมาคือความถนัดและเชี่ยวชาญ เช่น การเป็นนักเล่นหุ้น จะต้องเป็นผู้มีทักษะด้านการเงินระดับสูง วิเคราะห์ตลาดเป็น เพราะเป็นอาชีพที่รวยง่าย และจนไวเช่นเดียวกัน การมีช่องทางในการหารายได้ มีตลาดรองรับ สำหรับผู้ที่ผลิตสินค้าหรือประกอบธุรกิจ ท้ายที่สุดและสำคัญที่สุด คือมีเงินทุน มีทุนสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และมีการวางแผนการประกันชีวิต เพื่อสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับตนเอง ป้องกันบรรเทาปัญหา ยามเจ็บป่วยหรือมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น

            เมื่อมีความพร้อมทุกอย่าง และตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าอยากจะหลุดออกจากโลกที่เต็มไปด้วยกฏระเบียบ สังคมที่วุ่นวาย มาเป็นนายตัวเอง สร้างฐานะด้วยลำแข้งของตัวเอง ก็อย่ารอช้า!!!! เข้าสู่อาชีพอิสระที่มีโลกอิสระจากการทำงาน อย่างแท้จริงกันเถอะ

Let's get cracking