Direct Booking GP0%

 

เมื่อท่านเป็น platform ที่จ่ายเฉพาะค่าใช้บริการและไม่มีการชาร์จส่วนแบ่งการขายใดๆ และไม่บังคับใช้ Payment gateway ที่มีการชาร์จ % เพิ่ม ท่านจึงสามารถให้ลูกค้าเลือกช่องทางการโอนเงินหรือการจ่ายเงินวิธีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ

ดังนั้น ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินผ่านช่องทางที่ท่านกำหนด เช่น การโอนเงินผ่านธนาคารหรือพร้อมเพย์ หรืออาจให้ตัวเลือกอื่นๆ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อสะดวกในการชำระค่าบริการในแต่ละครั้ง

การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกช่องทางการชำระเงินต่างๆ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้อาจช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้แพลตฟอร์มของท่านมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ไว้วางใจและความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินที่มีความสำคัญเช่นกัน