Member Reward

ระบบสะสมแต้มสำหรับโรงแรมคือระบบที่ให้ลูกค้าที่พักในโรงแรมมีโอกาสสะสมแต้มหรือคะแนนตามจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการเข้าพักหรือใช้บริการภายในโรงแรมนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วลูกค้าที่สะสมแต้มจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายประเภท เช่น:

  1. ห้องพักฟรีหลังสะสมคะแนน: เมื่อสะสมคะแนนครบตามระดับที่กำหนด เช่น 10 คืน ซึ่งเป็นตัวอย่างเท่านั้น ลูกค้าอาจได้รับคืนค่าใช้จ่ายในการเข้าพักบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าห้องพักในครั้งถัดไปฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนด

  2. อัพเกรดห้องพัก: ลูกค้าอาจมีโอกาสในการได้รับการอัพเกรดห้องพักให้สูงขึ้นเมื่อสะสมคะแนนครบตามระดับที่กำหนด

  3. สิทธิประโยชน์พิเศษ: อาจรวมถึงการให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการต่าง ๆ ในโรงแรม เช่น ส่วนลดในร้านอาหาร ส่วนลดในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในโรงแรม เป็นต้น

  4. โปรโมชั่นพิเศษ: ลูกค้าที่สะสมแต้มอาจได้รับโปรโมชั่นที่น่าสนใจในการเข้าพักหรือใช้บริการภายในโรงแรมในอนาคต

ระบบสะสมแต้มสำหรับโรงแรมมักเป็นกลไกที่ใช้เพื่อสร้างความภูมิใจในการเข้าพักให้กับลูกค้า และเป็นวิธีการของโรงแรมในการสร้างความภูมิใจให้กับลูกค้าใหม่ ๆ และกระตุ้นให้ลูกค้าที่เคยมาใช้บริการเข้ามาใช้บริการอีกครั้งในอนาคต