ระบบบริหารธุรกิจโรงแรมครบวงจร

เหมาะกับโรงแรมทุกขนากตั้งแต่มีสาขาเดียว จนถึงมีหลายสิบสาขา จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง

เปลี่ยนเว็บไซต์ของคุณ

ให้เป็นช่องทางการจองที่มีประสิทธิ์ภาพ โดยไม่มีค่าคอมมิสชั่นเพิ่มเติม

เพิ่มยอดการจองมากขึ้นถึง 20%

เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

เพิ่มความพึงพอใจทั้งก่อน และหลังเข้าพัก

ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อธุรกิจของคุณ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เราพร้อมช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ครอบคลุมการทำงานขั้นพื้นฐาน และใช้งานได้จริง

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

นอกเหนือจากการทำงานขั้นพื้นฐาน ยังเพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ เพื่อให้รองรับต่อการบริหารจัดการที่มากขึ้น

เสียงตอบรับจากลูกค้า

ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการใช้งานจริง

อัพเดตข่าวสาร

บทความน่ารู้สำหรับเจ้าของธุรกิจโรงแรม