ข้อดีและข้อเสียของ OTA ที่ช่วยหาลูกค้าให้

การใช้ OTA (Online Travel Agency) เพื่อหาลูกค้ามีข้อดีและข้อเสียต่างๆ ดังนี้:
 

ข้อดีในการใช้ OTA เพื่อหาลูกค้า:

    1. เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก: OTA ช่วยให้โรงแรมเข้าถึงลูกค้าจากทั่วโลกได้ โดยเฉพาะลูกค้าที่มองหาที่พักที่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่ต้องการ

    2. การโปรโมตและตลาด: OTA มักมีงบประมาณในการโปรโมตและตลาดให้กับโรงแรม ทำให้โรงแรมสามารถเพิ่มความรู้จักและยอดขาย

    3. ความสะดวกในการจอง: ลูกค้าสามารถทำการจองห้องพักและบริการออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็วผ่าน OTA โดยไม่ต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง

    4. การเปรียบเทียบราคาและข้อมูล: ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาและข้อมูลของหลายโรงแรมในที่เดียว ทำให้มีโอกาสเลือกที่พักที่ตรงตามความต้องการได้
 

ข้อเสียในการใช้ OTA เพื่อหาลูกค้า:

    1. ค่าคอมมิชชั่น: OTA มักเรียกค่าคอมมิชชั่นสูงในการให้บริการที่พัก ซึ่งอาจลดกำไรของโรงแรม

    2. การแข่งขันกับโรงแรมอื่น: โรงแรมที่ลงทะเบียนกับ OTA จะต้องแข่งขันกับโรงแรมอื่นในพื้นที่เดียวกันในราคาและคุณภาพ

    3. การสูญเสียความควบคุม: โรงแรมอาจต้องพูดไม่ได้ในการจัดการห้องพักและบริการต่างๆ ตามต้องการของตนเอง และต้องปฏิเสธหรือปรับตัวตามข้อกำหนดของ OTA

    4. ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: OTA อาจมีข้อจำกัดในการปรับแต่งกระบวนการให้บริการที่พักและบริการต่างๆ ตามที่โรงแรมต้องการ

    5. การสูญเสียข้อมูลลูกค้า: ข้อมูลลูกค้าที่ส่งไปยัง OTA อาจทำให้โรงแรมสูญเสียความเข้าใจและความคุ้นเคยกับลูกค้า


​​​​​​​สรุปแล้ว OTA เป็นเครื่องมือที่มีข้อดีและข้อเสียในการช่วยให้โรงแรมหาลูกค้า โรงแรมควรพิจารณาค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจว่าการใช้ OTA เหมาะสมกับกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมของตนหรือไม่

​​​​​​​แต่ทางโรงแรมสามารถนำระบบ Chanel Manager มาช่วยในการเพิ่มยอดขายของห้องพัก หรือกำหนดส่วนลดสำหรับการจองผ่าน OTA เพื่อดึงดูดลูกค้าได้ นอกจากนี้หากมีการทำเว็บไซต์โรงแรมไว้ สามารถกำหนดราคาพิเศษสำหรับการจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมได้โดยตรง

Let's get cracking