Agile เพื่อความประทับใจของลูกค้าที่เหนือกว่า

ด้วยแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง และเป็นที่รู้จักกันในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียกว่า “Agile”

AGILE คือการแบ่งงานออกเป็นวงรอบ และพัฒนาทีละน้อย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นและสัมผัสกับระบบและผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

อีกทั้งเพิ่มโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงการทำงานและอาศัยความยืดหยุ่นของผู้ทำงานเป็นอย่างมาก มันได้รับการทดลองและพิสูจน์แล้วว่ามีข้อดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม

สรุปขั้นตอนการทำงานแบบ AGILE ง่ายๆ มีดังนี้

  1. ลูกค้าเสนอไอเดีย
  2. แบ่งไอเดียเหล่านั้นออกเป็นย่อยๆ
  3. วิเคราะห์ไอเดียย่อยร่วมกันและปรับแก้ไอเดีย
  4. ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ
  5. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ย่อยนั้นๆ
  6. ทำซ้ำไปเรื่อยกับไอเดียย่อยอื่นๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

เมื่อลูกค้าได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนา ลูกค้าจะมีโอกาสได้เห็น สัมผัส และแก้ไขผลิตภัณฑ์ได้อย่างทันท่วงที ท้ายที่สุดลูกค้าก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากที่สุด

Let's get cracking