การเพิ่มประเภทห้อง

การเพิ่มประเภทห้อง

การเพิ่มประเภทห้องต่าง ๆ สำหรับนำไปเชื่อมกับการเพิ่มห้องพัก

(ตัวอย่าง ประเภทห้อง ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "จัดการห้องพัก"


2. เลือกเมนู "ประเภทห้อง" จะแสดงรายการประเภทห้องต่าง ๆ ที่มีการเพิ่มไว้


  2.1 ปุ่ม "เพิ่มประเภทห้อง"
     2.1.1 แถบ "รายละเอียด"

       1) ชื่อ : กรอกชื่อประเภทห้อง เช่น Standard Room เป็นต้น
       2) แท็กสี : ยังไม่เปิดใช้งานในขณะนี้
       3) คำอธิบาย : กรอกคำอธิบายประเภทห้อง 
       4) ขนาด (ตารางเมตร) : กรอกตัวเลขขนาดห้อง ไม่ต้องกรอกหน่วยวัด เช่น 30  เป็นต้น

     2.1.2 แถบ "ฟีเจอร์" : ทำการติ๊กฟีเจอร์ของประเภทห้องนั้น ๆ 

​​​​​​​
     หลังจากกรอกทั้ง 2 แถบแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง แล้วกดแก้ไขประเภทห้องที่เพิ่งสร้างไป จะแสดงแถบใหม่ขึ้นมา

     2.1.3 แถบ "รูปภาพ"


        1) ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
            (หากต้องการให้รูปผลงานมีการสไลด์เปลี่ยนรูป ต้องใส่รูปมากกว่า 1 รูปขึ้นไป)
​​​​​​​​​​​        2) ดำเนินการ: เป็นตัวจัดการรูปที่มีการใส่ไว้ แบ่งเป็น แก้ไข กับลบ​​​​​​​


  2.2 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการประเภทห้องที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไขประเภทห้องที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบประเภทห้องที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง