การเพิ่มห้องพัก


​​​​​​​การเพิ่มห้องพัก

การเพิ่มห้องต่าง ๆ สำหรับการจอง

(ตัวอย่าง ห้องพักที่หน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "จัดการห้องพัก"


2. เลือกเมนู "ห้องพัก" จะแสดงรายการห้องพักต่าง ๆ ที่มีการเพิ่มไว้

​​​​​​​​​​​​​​


  2.1 ปุ่ม "เพิ่มห้อง"
     2.1.1 แถบ "บทนำ"

       1) ชื่อ : กรอกชื่อห้องพัก เช่น ห้องพักเตียงเดี่ยว, ห้องพักพร้อมมื้อเช้า เป็นต้น
       2) สาขา : เลือกสาขาที่ต้องการเพิ่มห้องพัก (กรณีที่มีมากกว่า 1 สาขา)
       3) จำนวนห้องพัก : กรอกจำนวนห้องพักด้วยตัวเลข 1 - 10
       4) ชั้นที่ตั้ง : เลือกชั้นของห้องพัก
​​​​​​​           *จำกัด 1 ชั้นต่อ 1 ห้องพัก หากเลือกชั้นไหนไปแล้วจะเลือกซ้ำไม่ได้
       5) ประเภทห้องพัก : เลือกประเภทห้องพักที่สร้างไว้
       6) สถานะ : เลือกปรับเป็น "แสดง" หรือ "ไม่แสดง" ห้องพัก
       7) อัตราราคา : เลือกอัตราราคาที่สร้างไว้
       8) Bed Type : เลือกประเภทเตียง
​​​​​​​       9) อนุญาตให้สูบบุหรี : เลือก "อนุญาต" หรือ "ไม่อนุญาต"
​​​​​​​
     หลังจากจากกรอกครบแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง แล้วกดแก้ไขห้องพักที่เพิ่งสร้างไป จะแสดงแถบใหม่ขึ้นมา

     2.1.2 แถบ "หมายเลข" : สำหรับเพิ่มห้องพักนอกเหนือจากที่มีการใส่ไว้
​​​​​​​


         1) ปุ่ม Add Number : เมื่อกดจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เพิ่มจำนวนห้องพัก

​​​​​​​

​​​​​​​           1.1) จำนวนห้องพัก : กรอกจำนวนห้องพักด้วยตัวเลข 1 - 10
​​​​​​​​​​​​​​           1.2) คำนำหน้าห้องพัก : กรอกตัวเลขนำหน้าห้องพัก เช่น 1
​​​​​​​​​​​​​​           1.3) สถานะ : เลือกปรับสถานะตามต้องการ
​​​​​​​

         2) ดำเนินการ : เป็นตัวจัดการจำนวนห้องพักที่มีการใส่ไว้ แบ่งเป็น แก้ไข กับลบ​​​​​​​

  2.2 ประเภท (ห้อง) : กดเพื่อดูรายละเอียดประเภทห้อง
​​​​​​​
  2.3 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการห้องพักที่มีการสร้างไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไขห้องพักที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบห้องพักที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง